تبلیغات
کُردی کُرمانجی - الفبای کردی کرمانجی
کُردی کُرمانجی
Bên, em Kurdî biparêzin û ji zimanên din ra rêz bigirin -کردی را پاس بداریم،به همه زبان ها احترام بگذاریم
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
li bara malperê/درباره وبلاگ


malpera kurdhez malpereke ku ji bo hînkirina kurdiya kurmancî û nivîsên têkildar hatiye damezrandin
mînak : helbest , gotinên pêşiyan , nivîsên wêjeyî û HWD

وبلاگ کورد هه ز ,وبلاگی است جهت آموزش زبان کوردی کرمانجی و مطالب مرتبط با کرمانجی می باشد.
مانند : شعر ، ضربالمثل ، متن های ادبی

rêvebirê malperê/مدیر وبلاگ : zinar makûyî
nivîskar-نویسنده
نظرسنجی
مهم ترین دلیل اینکه کوردها نمی توانند به زبان مادری خود بخوانند و بنویسند چیست؟

الفبای کوردی (کرمانجی) از ۳۱ حرف تشکیل شده که ۲۶ حرف آن دقیقا الفبای لاتین هست بعلاوه ۵ حرف جدید افزوده شده که تلفظ بعضی از حروف. الفبای لاتین برای کردی تغییر کرده است این حروف شامل (y , q, w, e, u, i, j, x, c, )

۵ حرف جدید عبارتند از ( ê, ç, î, û, ş ) 

زبان کرمانجی دارای ۸ حرف صدا دار است که عبارتند از( A, E, Ê, I, Î, O, U, Û )

حرف صدا دار: 

حروفی هستند برای ادای ان فک از یکدیگر باز و هر حرف به تنهایی از فک بیرون می ایدو یک صدا را درست میکند 

 حروف نیم صدا یا حروف سلیس کردن کلمه :

زبان کردی دارای دو حرف نیمه صدا است که عبارتند از ( w, y ) این دو حرف در زبان کردی حالتی مابین حروف صدادار و صامت را دارند این حروف در واقع آن رلی را در کلمه بازی میکنند که به اصطلاح کلمه را میپزد یا کلمه را خوش تلفظ یا خوش بیان می کند 

 بقیه آمورزش را در ادامه مطلب دنبال کنید ......
الفبای کوردی (کرمانجی) از ۳۱ حرف تشکیل شده که ۲۶ حرف آن دقیقا الفبای لاتین هست بعلاوه ۵ حرف جدید افزوده شده که تلفظ بعضی از حروف. الفبای لاتین برای کردی تغییر کرده است این حروف شامل (y , q, w, e, u, i, j, x, c, )
۵ حرف جدید عبارتند از ( ê, ç, î, û, ş ) 
زبان کرمانجی دارای ۸ حرف صدا دار است که عبارتند از( A, E, Ê, I, Î, O, U, Û )
حرف صدا دار: 
حروفی هستند برای ادای ان فک از یکدیگر باز و هر حرف به تنهایی از فک بیرون می ایدو یک صدا را درست میکند 
 حروف نیم صدا یا حروف سلیس کردن کلمه :
زبان کردی دارای دو حرف نیمه صدا است که عبارتند از ( w, y ) این دو حرف در زبان کردی حالتی مابین حروف صدادار و صامت را دارند این حروف در واقع آن رلی را در کلمه بازی میکنند که به اصطلاح کلمه را میپزد یا کلمه را خوش تلفظ یا خوش بیان می کند 
حروف هم صدا : 
این حروف از اتحاد دو حرف بی صدا یا صامت به همراه یک حرف صدا دار درست می شوند که عبارتند از ( xw, kw, gw) در واقع اتحاد این دو حرف یک صدای جدید میسازند مانند ( خو =خواهر ) در زبان فارسی 
حروف دو صدایی : 
این حروف عبارتند از ( p, k, t, ç) که این حروف میتوانند دارای دو صدا یا آوا باشند همچنین دو حرف ( R, L ) نیز گاهی اوقات بصورت مشدد نیز بکار برده میشوند 
این دو صدا که صدای نرم و صدای خشک نامیده میشوند با حرکت لبها در هنگام تلفظ حرف قابل تشخیص است 
حرف خشک : مانند تلفظ حرف اول واژه چیا = کوه در زبان کردی, یا تلفظ حرف اول واژه پلنگ در زبان کردی., یا تلفظ حرف اول واژه تو در زبان کردی, یا تلفظ حرف اول واژه کا = کاه در زبان کردی 
حرف نرم : تلفظ حروف اول واژه های ( کر = الاغ / چار = چهار / پور = مو / تشی = دوک نخ ریسی )

حروف بی صدا : باقی مانده حروف از الفبای کردی حروف بی صدا هستند یعنی برای تشکیل صدا نیاز به حروف صدا دار یا نیم صدا دارند 
حال بپردازیم به یادگیری حروف در الفبای کردی 

A, a 
تلفظ این حرف معادل ( آ یا ع در واژه عابد در زبان فارسی ) است 
مثال : آو = آب = Av / آش = آسیاب =Aş / آرد= Ard
B, b 
تلفظ این حرف معادل ( ب ) در زبان فارسی است 
مثال: بار= Bar / باو = بابا یا پدر = Bav
C, c 
تلفظ این حرف معادل ( ج) در زبان فارسی است
مثال : جار = مرتبه ،دفعه = Car / جان = Can
Ç, ç 
 این حرف به الفبای لاتین افزوده شده و تلفظ دو حرف نرم و خشک را ادا میکند 
تلفظ حرف نرم معادل ( چ. ) در زبان فارسی است 
مثال : چای = Çay / چار = چهار = çar 
تلفظ حرف خشک در زبان فارسی وجود ندارد صدایی مابین دو حرف ( چ, ج) در فارسی ایجاد میشود 
مثال : چاو = چشم=Çav / چییا = کوه, کوهستان =çiy
D, d 
تلفظ این حرف معادل ( د ) در زبان فارسی است 
مثال: دار = درخت = Dar / دیک = خروس =Dîk
E , e 
تلفظ این حرف معادل ( أ, فتحه) در زبان فارسی است
مثال : از = من =Ez / أم = ما = Em 
Ê , ê 
تلفظ این حرف در زبان فارسی وجود ندارد نوعی ( إ, کسره حالت کشیده ) است 
مثال : ری= راه = Rê / إوار = غروب = Êvar 
F , f 
تلفظ این حرف معادل ( ف ) درزبان فارسی است 
مثال : فرفری = Firfirî / فک = فک یا دهان = Fek 
G , g 
تلفظ این حرف معادل ( گ ) است 
مثال : گا = گاو = Ga/ گل = Gul 
H , h 
تلفظ این حرف معادل ( ح, ه در زبان فارسی است)
 مثال : هیو = ماه = Hîv / هسپ = اسب = hesp
I , i 
تلفظ این حرف معادل (ای کوتاه - یک چهارم کسره ) در زبان فارسی است 
مثال : دل= Dil / بور = تبر= Bivir 
Î , î 
تلفظ این حرف معادل ( ای کشیده) در زبان فارسی است 
مثال : ایران = îran / ایسال = امسال = Îsal 
J, j 
تلفظ این حرف معادل ( ژ در زبان فارسی است )
مثال : ژن = زن= jin / ژور = بالا = jor 
K , k 
این حرف نیز دارای دو تلفظ نرم و خشک است 
تلفظ خشک : در زبان فارسی وجود ندارد صدایی مابین حروف ( ک, گ ) ایجاد میشود 
مثال : کانی = چشمه = kanî / کرمانج = kurmanc
تلفظ نرم : معادل ( ک ) در زبان فارسی است 
مثال : کسک = سبز رنگ = kesk / کارد = چاقو = kard 
L , l 
تلفظ این حرف معادل ( ل ) در زبان فارسی است 
مثال ؛ لال = Lal / لاله = Lale 
M , m 
تلفظ این حرف معادل ( م ) در زبان فارسی است 
مثال ؛ مال = منزل, خانه = Mal / مار = mar 
N, n 
تلفظ این حرف معادل ( ن )در زبان فارسی است 
مثال : نار =انار = Nar / نامه = Name 
O,, o 
تلفظ این حرف معادل ( ضمه) کمی کشیده تر است مانند تلفظ اردک یا استان در فارسی 
مثال: ارته = داخل, میان, اندرون = orte / اجاق = ocax 
P , pf
 این حرف دارادای دو تلفظ صدای نرم و خشک است 
تلفظ خشک در زابن فارسی وجود ندارد صدایی مابین دو حرف ( پ, ب ) ایجاد میشود 
مثال : پلنگ = piling / پوز = دماغ = poz 
تلفظ نرم معادل ( پ ) در زبان فارسی است 
مثال : پاییز = payîz / پسمام = پسر عمو = pismam / پسخالتی = پسر خاله = PISXALTê / پسمت = پسرعمهpismet 
Q , q
تلفظ این حرف معادل ( ق, غ ) در زبان فارسی است 
مثال : غاز = Qaz / قند = Qend 
R , r 
تلفظ این حرف معادل ( ر) در زبان فارسی است 
مثال : ری = راه = Rê / ریوی = رهگذر ،عابر= Rêwî 
حالت مشدد این حرف مثال
رش= سیاه =$Re / رق و روت = بی اب و علف, لخت = Req û rût 
S, s 
تلفظ این حرف معادل ( س, ص, ث ) در زبان فارسی است 
مثال : سول = Sol / سور = سرخ = sor 
Ş ،ş 
تلفظ این حرف معادل ( ش ) در زبان فارسی است 
مثال : شش = şeş / شر = جنگ = Şer
T, t 
این حرف دارای دو صدای خشک و نرم است
تلفظ خشک در زبان فارسی وجود ندارد صدایی مابین حروف ( ت, د ) دارد 
مثال : ترش TIRŞ/ تیر = غلیظ = Tîr 
تلفظ صدای نرم معادل ( ت, ط ) در زبان فارسی است 
مثال : تیر = سیر=têr / تشی = دوک نخ ریسی =teşî 
U , u 
تلفظ این حرف معادل (, ضمه ) در زبان فارسی است
مثال : گر = گرگ = GUR / تو = tu 
Û , û 
تلفظ این حرف معادل ( او ) در زبان. فارسی است 
مثال : رو = صورت = Rû / دو = دنبال = dû 
 V , v 
تلفظ این حرف معادل ( و ) در زبان فارسی است 
مثال : وشارتن =مخفی کردن = ve$artin / وکرن = بازکردن = vekirin 
W , w 
تلفظ این حرف در زبان فارسی وجود ندارد صدایی مابین ( و, ضمه ) ایجاد میشود 
مثل : وان = انها = Wan / ولات = سرزمین = welat 
X, x 
این حرف نیز دارای دو صدا است 
صدای اول معادل ( خ ) در زبان فارسی است 
مثال : خانی = خانه = xanî / خزان = بچه, همسر = xizan 
صدای دوم معادل ( غ ) در زبان عربی است 
مثال : باغ = bax / غم xem 
Y , y 
تلفظ این حرف معادل (ی ) در زبان فارس است 
مثال : یازده = Yazde / یک = yêk 
Z, z 

تلفظ این حرف معادل ( ز, ض, ذ, ظ) در زبان فارسی است 
زر= زرد = zer / زیو = نقره = ZÎV /, زر=طلا  

çavkanî : ?
sererast kirin : zinar
نوع مطلب : آموزش کردی کرمانجی / hînkirina kurdiya kurmancî، 
برچسب ها : آموزش کردی، کرمانجی، کرمانج ماکو، kurmancî، hînkirina kurdî،
Girêdanên hevbend -لینک های مرتبط :
zinar makûyî
شنبه 23 آبان 1394
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
hiljimara malperê-آمار وبلاگ
 • sercema serdanan :
 • serdana îro:
 • serdana duh:
 • serdana vê mehê :
 • serdana meha pê?în :
 • hejmara nivîskaran :
 • hejmara hemû nivîsan :
 • serdana dawiyê :
 • birojkirina dawiyê:
امکانات جانبی
Kurmanji Kurmanji Kurmanji کلیک کنید
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای کُردی کُرمانجی محفوظ است
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید